ATHLETES契約選手

KOSUKE KITAJIMA
北島 康介

日本
所属チーム 日本コカ・コーラ
種目 平泳ぎ
生年月日 1982年9月22日
KOSUKE KITAJIMA
主な戦績
・'13 世界水泳 バルセロナ 400Mメドレーリレー 3位

・'12 ロンドンオリンピック 400Mメドレーリレー 2位

・'11 世界選手権 上海 200M平泳ぎ 2位

・'08 北京オリンピック 100M平泳ぎ 優勝/200M平泳ぎ 優勝/400Mメドレーリレー 3位

・'07 世界選手権 メルボルン 100M平泳ぎ 2位/200M平泳ぎ 優勝

・'05 世界選手権 モントリオール 50M平泳ぎ 3位/100M平泳ぎ 2位

・'04 アテネオリンピック 100M平泳ぎ 優勝/200M平泳ぎ 優勝/400Mメドレーリレー3位

・'03 世界選手権 バルセロナ 100M平泳ぎ 優勝/200M平泳ぎ 優勝